Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Tamminga geslacht in Boksum vanaf 1811

Het verhaal van het Tamminga geslacht in Boksum begint bij Ytzen Jans.

Ytzen Jans was boer/pachter in Wanswerd op de Weeshuisplaats van zijn ouders en later aan de Wanswerder Vaart bij buurtschap Ter Gracht bij de Dokkumer Ee. Op 14 maart 1812 neemt Ytzen Jans de naam Tamminga aan.

Ytzen Jans was getrouwd met Yentje Baukes  en haddden 6 kinderen, 3 van hun 4 zoons vertrokken naar Marsum/Boksum, waaronder de jongste Lieuwe Ytzens. Lieuwe Ytzens was getrouwd met Janke Jentje Schuurmans, één van hun kinderen was Lieuwe Ytzens de stamvader van onze vereniging (en deze website) FNT.

Klik hier hoe het Tamminga geslacht in Boksum woonde.