Het nageslacht van IJtzen Lieuwes Tamminga en Hiltje Karjsens Kalma

Documenten

We zoeken naar gegevens over onze voorouders als sporen van hun levensloop. 

We doen een oproep aan familie en verwanten tot het sturen van (digitaal) materiaal.
U kunt een beroep doen op één van de redacteuren om e.e.a. bij u thuis te laten inscannen.

Al het materiaal wordt ondergebracht in de volgende groepen: